Spór z zakładem ubezpieczeń? – poznaj kilka cennych porad!

spór z zakładem ubezpieczeń

Spór z zakładem ubezpieczeń nie należy do najłatwiejszych, jednak bardzo często wart jest zachodu. Zakłady ubezpieczeń celowo zaniżają kwotę wypłacanego odszkodowania lub całkowicie go odmawiają. 

Zazwyczaj spór z zakładem ubezpieczeń kończy się na sali sądowej. Zwyczajny konsument nie ma ochoty na branie udziału w tego typu potyczkach, dlatego z niesmakiem, ale bagatelizuje cały problem. Należy pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków, zakład ubezpieczeń również chce uniknąć spotkania w sądzie. Dochodzi wówczas do mediacji, gdzie odbywa się poszukiwanie kompromisowego wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Spór z zakładem ubezpieczeń a sąd polubowny

Spór trafia do sądu polubownego, jedynie wtedy, gdy obie strony wyrażają na to zgodę. Tylko wówczas postępowanie może zostać rozpoczęte. Jego koszty są znacznie niższe niż w przypadku „tradycyjnego” postępowania. Warto zaznaczyć, że dochodzone kwoty nie mogą być niższe niż 1 tyś. zł.

Spór z zakładem ubezpieczeń a wniosek do sądu polubownego

W przypadku sądu polubownego nie ma jako takiego pozwu, jest wniosek, który należy złożyć w sekretariacie. Gotowe formularze są dostępne w Internecie.
Wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie istotne dokumenty, takie jak umowa z ubezpieczycielem, a także dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i wskazać z listy arbitra.

Podsumowanie

W sporze z zakładem ubezpieczeń ważne jest wsparcie fachowców, by móc określić, czy jest o co walczyć.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Przedsiębiorco, broń swego – możesz uzyskać odszkodowanie za firmę!

Brak prawa jazdy a kwestia odszkodowania

Porażenie prądem a kwestia odszkodowania

Wysokość zadośćuczynienia a uszczerbek na zdrowiu