Odszkodowanie od komornika, czy jest możliwe?

 

Zadania komornika są jasno określone – zajęcie majątku do licytacji, wyegzekwowanie wyroku, a także ściągnięcie długu. Jednak i w tym zawodzie pracują ludzie, którym zdarza się popełnić błąd. Jak zatem wyegzekwować odszkodowanie od komornika?

Osoba poszkodowana przez komornika może starać się o odszkodowanie od komornika lub zadośćuczynienie, ponadto, w zależności od popełnionego błędu, komornikowi grozi również odpowiedzialność karna.

Odszkodowanie od komornika – odpowiedzialność za działania

W przypadku wyrządzenia szkody w wyniku niezgodnego z prawem działania, komornik ma obowiązek jej naprawienia. Każdy komornik wykupuje obowiązkową polisę ubezpieczenia OC za szkody, która ma pokryć ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a także poczynań pracowników.

Do najczęściej występujących szkód, należą: bezprawne zajęcie mienia, zlicytowanie nieruchomości nienależącej do dłużnika oraz nieprawidłowe określenie wartości licytowanych przedmiotów (albo celowe ukrycie ich wad w celu podniesienia ich wartości).

Odszkodowanie od komornika – a może zadośćuczynienie?

Kiedy wina komornika zostanie udowodniona, zostaje on zobowiązany do jej naprawienia. Samo odszkodowanie powinno być adekwatne do straty osoby poszkodowanej oraz ewentualnych korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby do powstania szkody nie doszło.

W takich sytuacjach dochodzi również obowiązek naprawienia powstałej szkody niemajątkowej. Mowa tu o naruszeniu wizerunku osoby poszkodowanej, zdrowia oraz godności. Właśnie na tej podstawie dłużnik może starać się o zadośćuczynienie do komornika.

Podsumowanie

Uzyskanie odszkodowania od komornika nie jest możliwe, jeśli upłynęło więcej niż 3 lata od momentu, w który osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie lub 10 lat od chwili wystąpienia szkody.