Wypłata odszkodowania – sprawdź, ile będziesz na nią czekał!

 

Wypłata odszkodowania powinna odbyć się w przeciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Zdarzają się jednak wyjątki, kiedy to termin ten może ulec wydłużeniu, warto zaznaczyć, że nie może on przekraczać 90 dni od chwili złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Bezpośredni wpływ na termin wypłaty odszkodowania ma również ewentualne toczące się postępowanie cywilne lub karne. W przypadku, gdy ustalony, 30-dniowy termin nie może zostać dotrzymany, ubezpieczyciel informuje o tym fakcie osobę zainteresowaną poprzez wysłanie stosownego pisma, określając jednocześnie ostateczną datę ustosunkowania się do złożonego zawiadomienia.

Wypłata odszkodowania, a opóźnienia ubezpieczyciela

Kiedy opóźnienie wypłaty odszkodowania nie ma uzasadnionej przyczyny, osoba uprawniona może starać się o naliczenie i wypłatę odsetek. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wystosować wobec ubezpieczyciela pismo ponaglające, w którym przedstawione zostaną oczekiwania osoby uprawnionej do wypłaty również odsetek za nieuzasadnione opóźnienia.

Wypłata odszkodowania OC i AC

Wypłata odszkodowania z OC nieco różni się pod względem terminów od tych odnoszących się do AC.

Wypłata odszkodowania AC: 
30 dni – pisemne powiadomienie wyjaśniające przyczyny wstrzymania wypłaty odszkodowania,
30 dni – wypłata bezspornej części roszczeń,
14 dni – wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania.

Kwoty i zasady wypłacania odszkodowań AC mogą się pomiędzy sobą różnić przez fakt, iż pochodzą od innych ubezpieczycieli. Nie zmienia to jednak ogólnoprzyjętej zasady ustosunkowania się do złożonego wniosku w terminie do 30 dni.

Wypłata odszkodowania OC:
14 dni – gdy ubezpieczyciel nie zdąży z przyczyn niezależnych ustosunkować się do złożonego zawiadomienia w terminie 30 dni,
30 dni – liczone od chwili złożenia zawiadomienia o szkodzie – wypłata odszkodowania,
90 dni – maksymalny termin wstrzymania wypłaty odszkodowania (o ile nie toczy się postępowanie cywilne albo karne).

Ubezpieczyciel, który z niezależnych powodów nie może wypłacić odszkodowania w terminie powinien poinformować o tym osobę zainteresowaną w formie pisemnej oraz wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

6 rzeczy, których należy unikać w sporze z zakładem ubezpieczeń,

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Nie idź na ugodę!

Przedsiębiorco, broń swego – możesz uzyskać odszkodowanie za firmę!