Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat podatku od odszkodowania

Pozostajemy nadal w temacie odszkodowań.
Odszkodowanie a podatek to niezwykle ciekawa kwestia, o którą pyta wiele osób. Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie, czy odszkodowanie za wypadek i uszczerbek na zdrowiu jest opodatkowane oraz jaki jest podatek należny, nie jest oczywista.

Załóżmy, że pytanie brzmi: jak rozliczyć PIT37 za: odszkodowanie i odsetki, zadośćuczynienie i odsetki, rentę i odsetki?

Odszkodowania a podatek dochodowy

Poniżej prezentowana analiza nie jest poradą. Każdy przypadek jest inny, a sprawę należy dogłębnie przeanalizować indywidualnie.

Podatek dochodowy obejmuje wszystkie dochody. Wyjątki uregulowano w art. 21, 52, 52a oraz 52c ustawy o PIT. Ponadto podatek nie obejmuje dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

Podatek od odszkodowania

Najważniejsze, by odpowiednio zakwalifikować świadczenie, które otrzymaliśmy. Co, wbrew pozorom, może nie być proste.

Ustawa o PIT mówi, iż wolne od podatku dochodowego są, między innymi, odszkodowania albo zadośćuczynienia przyznane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku, albo ugodzie z wyjątkiem odszkodowań albo zadośćuczynień:

  • przyznanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • dotyczących korzyści, które podatnik mógłby otrzymać, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Wolne od podatku są renty, które przyznano na podstawie przepisów prawa cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała albo wywołania rozstroju zdrowia przez osobę poszkodowana, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, albo jeśli jej potrzeby się zwiększyły a możliwości zarobkowe zmniejszyły.

Renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie

Z pewnymi wyjątkami odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta są zwolnione z podatku. Należy jednak pamiętać, że podatek należy zapłacić w przypadku, gdy odszkodowanie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz utraconymi korzyściami.

Podobnie sytuacja wygląda z rentą przyznaną za wypadek oraz uszczerbek na zdrowiu, ponieważ będzie ona korzystała ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ustawy o PIT.

Odszkodowanie a podatek od odsetek

Kwestia odsetek jest jeszcze bardziej skomplikowana. W praktyce zdanie sądów na pytanie, czy kwota odsetek zasądzonych obok odszkodowania za wypadek oraz uszczerbek na zdrowiu jest opodatkowana, zostało podzielone.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by uważać, iż odsetki od odszkodowania nie są zwolnione od podatku, ponieważ nie są odszkodowaniem w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Właśnie takie stanowisko zajął, między innymi, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 36/06.

Natomiast w najnowszych orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny zaakceptował już prawo do zwolnienia od podatku odsetek – mowa tu o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 289/12.

Jest to zupełnie uzasadnione stanowisko. Odsetki od odszkodowania są przypisywane do tego samego źródła dochodu, co główna należność, czyli powinny zostać w ten sam sposób opodatkowane. Odsetki mają bowiem charakter akcesoryjny. Zatem odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta, gdy są zwolnione z podatku, powinny mieć również zwolnione z podatku odsetki.

Odszkodowanie a podatek – indywidualna interpretacja

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny. A sama kwalifikacja świadczenia może być początkiem sporu z Urzędem Skarbowym. Przeanalizowanie szczegółów sprawy jest niezwykle ważne!

Gdy wątpliwości są zbyt duże, każda poszkodowana osoba może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o indywidualną interpretację.

Jeśli natomiast wciąż jesteś na etapie walki o należne Ci odszkodowanie, powierz swoją sprawę Kancelarii Prawnej, która w Twoim imieniu uzyska sprawiedliwą rekompensatę.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Uzyskaj zwrot odszkodowania z OC od zakładu ubezpieczeń

Jak uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne?

Współwłasność i jej zniesienie