Uzyskaj zwrot odszkodowania z OC od zakładu ubezpieczeń

Zwrot odszkodowania z OC od zakładu ubezpieczeń przysługuje sprawcy wypadku, którego skazano wyrokiem sądu. Czy może on odzyskać pieniądze nie odbierając ich osobie poszkodowanej?

W mojej długiej już karierze zawodowej klienci często pytali czy istnieje sposób na odzyskanie zapłaconego osobie poszkodowanej odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Nie da się ukryć, że wyrok karny jest zazwyczaj dotkliwy dla sprawcy. Przyznane świadczenie ma wynagrodzić poszkodowanemu doznaną krzywdę. W praktyce można doprowadzić do sytuacji, kiedy to sprawca zdarzenia uzyska zwrot wypłaconego osobie poszkodowanej odszkodowania.

Zwrot odszkodowania z OC a obowiązek naprawienia szkody

Zasądzony wyrokiem karnym obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody może sięgać od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wysokość zasądzonego świadczenia musi być adekwatna do wyrządzonej szkody. Ubezpieczenia OC rządzą się zasadą, iż to zakład ubezpieczeń musi wypłacić osobie poszkodowanej należną kwotę. Pieniądze otrzymane od sprawcy są niejako pierwszą pomocą dla poszkodowanego.

Zwrot odszkodowania z OC – na co należy uważać?

W przypadku odpowiednio przygotowanej sprawy, zazwyczaj udaje się uzyskać zwrot odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Sądy biorą takie ewentualności pod uwagę. Najlepszym przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. II Ca 552/14, który to nakazał ubezpieczycielowi wypłatę świadczenia wpłaconego poszkodowanemu. Podobnego zdania był Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt I C 937/14.

Oczywiście nie wszystkie sądy są przychylne zwrotowi odszkodowania z OC na rzecz sprawcy. Sąd Okręgowy w Słupsku uchylił wyrok sądu I instancji, tym samym odmawiając zasądzenia zwrotu zapłaconego osobie poszkodowanej (wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. IV Ca 51/16).

Zwrot odszkodowania z OC – najważniejsze informacje

Możliwość uzyskania zwrotu świadczenia od zakładu ubezpieczeń została zaakceptowana przez Sąd Najwyższy w wyroku z 13 lipca 2011 roku. Dlatego warto walczyć o zwrot odszkodowania, które zostało wypłacone osobie poszkodowanej. Według Sądu Najwyższego wypłacone osobie poszkodowanej odszkodowanie ma być formą kompensaty oraz pomocą w naprawieniu szkody wyrządzonej na skutek popełnienia przestępstwa, dlatego też to zakład ubezpieczeń powinien dokonać wypłaty świadczenia. Inny wyrok Sądu Najwyższego podkreśla fakt, iż nałożenie na sprawcę obowiązku uiszczenia zapłaty na rzecz poszkodowanego nie wyłącza zwrotu świadczenia przez zakład ubezpieczeń.

Sprawca wypadku komunikacyjnego będzie mógł uzyskać pieniądze tytułem zwrotu od zakładu ubezpieczeń OC za świadczenie. Które wypłacone zostało osobie poszkodowanej. Pamiętajcie jednak, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej analizy!

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Skarga Pauliańska

Umowa dożywocia czy służebność mieszkania?

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze