Śmierć wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym

Dziś na tapetę idzie śmierć wierzyciela. Ostatnio pisałem o śmierci dłużnika, o tym, od kogo wierzyciel może domagać się, w takiej sytuacji, spłaty zaległości finansowych. Po opublikowaniu tego wpisu dostałem wiele pytań, co zrobić, gdy to wierzyciel nie doczeka końca procesu. Wychodząc Wam na przeciw postanowiłem rozwinąć ten wątek.

Śmierć wierzyciela a spadkobiercy

Śmierć wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym jest niemałym problemem, który niestety, czasem się zdarza. Przyczynia się do tego nie tylko fakt, że w naszym kraju egzekucja trwa latami – bywają przypadki, kiedy wierzyciel dysponuje słabym zdrowiem, a przedłużający się proces egzekucyjny nie sprzyja takiemu stanowi rzeczy.

Art. 819 § 1 kpc, głosi: „Organ egzekucyjny zwiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego.”

Śmierć wierzyciela a zawieszenie z urzędu

Spotykamy się z zawieszeniem z urzędu, a komornik wydaje jedynie postanowienie, jednak najpierw musi „wysłuchać” strony, co w rzeczywistości oznacza wysłanie pisma nazwanego „wysłaniem przed zawieszeniem”. Owe zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie przywołanego przepisu wywołuje skutki już od chwili śmierci wierzyciela. Czynności, jakie dokonuje komornik po śmierci wierzyciela są bezskuteczne wobec stron, dlatego po podjęciu postępowania będzie trzeba je dokonać ponownie.

Co zatem ze spadkobiercami zmarłego wierzyciela, który prowadził egzekucję?

Nie muszą się starać o uzyskanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz. Nie ma więc potrzeby odwoływania się do art. 788 § 1 kpc. W zupełności wystarczy posiadanie statusu spadkobiercy.

W przypadku, gdy w przeciągu roku od zawieszenia postępowania żaden spadkobierca się nie zgłosi, postępowanie egzekucyjne będzie umorzone na mocy prawa, o czym przeczytać możemy w art. 823 kpc. Warto o tym pamiętać!

Niekiedy śmierć wierzyciela doprowadza do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy umrze osoba uprawniona do alimentów, jednak w przypadku przyszłych świadczeń. Do spadku wchodzą jedynie te zaległe, ale niewyegzekwowane.

Spadkobierca wierzyciela zmarłego w czasie trwania postępowania, powinien jak najszybciej udowodnić te okoliczności. Rzadko wierzytelności umierają wraz z wierzycielem.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Śmierć dłużnika – jak odzyskać pieniądze?

Egzekucja z przekazu pocztowego

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze